cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud

Ahtapot BSGS Hakkında

Ahtapot BSGS

Veri Dağıtım Sistemi

Ahtapot BSGS Veri Dağıtım Sistemi ile, uç noktaların merkezi olmayan bir ağ yapısı üzerinden, hem yönetim merkezi ile hem de diğer uç birlikler ile, uplink aktif olduğu sürece bilgi ve veri paylaşımı yapabilmesi sağlanmaktadır.

Ahtapot VDS izole bir ağ olmasına rağmen, tüm veri trafiği ayrıca kripto algoritmaları ile şifrelemektedir. Bunun için MESH ve P2P teknolojilerinin beraber kullanılmaktadır.

Aynı zamanda, her bir uç noktanın paylaştığı veri Layer 7 üzerinden dağıtılan unicast trafik olmasına rağmen, trafik multicast trafiğe çevirilerek (unicast->multicast dönüşümü ile), bu izole ağ üzerinde dağıtımı yapılmaktadır.

Ağ içerisinde istenen uç noktalar bireysel ya da gruplar halinde bu veriyi okuyup deşifre edebilir ve multicast->unicast dönüşümü üzerinden ilgili sistemlere aktarılabilmektedir..

Aşağıda tartışılan ihtiyaçlara ilişkin örnek teorik bir topoloji paylaşılmıştır. cloud N01G1, N02G1, N03G1, N04G1, N05G1, N06G1 uç noktaları uplink olarak uydu linki kullanarak G1 grubunu oluşturmak kaydıyla bir izole mesh network oluşturmuşlardır. Bu mesh network ‘e N06G1 RF modem menzilinde bulunan N07G2 uç noktası, RF link üzerinden dahil olmuş ve N07G2, N08G2, N09G2 ile oluşturduğu G2 grubundaki uç noktalarda, kendi üzerinden G1 grubunun mesh ağına dahil olmuştur. Bu durumda; G1ağındaki her uç nokta, G2 ağındaki her uç nokta ile kendi üzerinde otomatik olarak oluşacak olan static routelar aracılığıyla iletişim kurabilecektir. cloud Benzer şekilde, G3 grubunu oluşturan N10G3, N11G3 ve N12G3 uç noktaları kendi aralarında RF link ile bir ağ oluşturmuşken, herhangi bir G3 uç noktası N03G1 RF menziline girdiğinde, kendi üzerlerindeki static routeları güncelleyerek – örnek topolojide- N03G1 üzerinden G1 ağına dahil olacak ve G1, G2 ve G3 ağlarındaki her bir uç nokta bir diğer uç noktayı doğrudan statik route aracılığı ile görüp iletişim kurabilecektir.

cloud